Вълната като
символ

Вълненият материал е познат още от древността. Поради тази причина хората го използвали в много обреди и обичаи, като тя е заемала доста важна част от тях.

Обичаи сватбен обред
Вълнен плат
Вълната като вимвол

Сватбен обичай

В сватбения ден, в различните краища на страната вълната се е използвала по различен начин. Така например на някои места младоженците е трябвало да влязат в новия си дом по вълнен плат.

Различните краища на България

На други места се е вярвало, че младоженците трябва да обикалят масата надясно, а пред краката им имало непрана бяла вълна, като те застъпвали малка част от нея.

В сватбения обичай също така има поверие за обредно “запридане” – това е първото нещо, което булката е трябвало да направи в дома на съпруга си – да изпреде символично нишка от вълна. Съответно деверът непременно трябва да и подари хурка, специално направена от него.

Вълната заема и важна част от раждането на новия живот.